All ads (1)

3 Ply Surgical Face Mask original
3ply surgical face mask made in Sri Lanka with the laboratory test reports , WHO recommend , 1 box Rs.750/= island wide delivery ...
Rs 15
1 year ago
Facemasksrilaka තුළින් මාර්ගගත (Online) වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා පමණක් සේවාවන් සපයන අතර ඉන් බාහිරව සිදුවන කිසිදු ගනු දෙනුවක් හෝ වෙනත් බැංකු ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අප ආයතනය වගකියනු නොලැබේ.